Život člověka je jako obrovský vír informací. Ty se náhodně (?) projevují v jeho jedinečnou realitu...

Z anglického IN-FORMation, česky informace, můžeme vystopovat základní vlastnost každé informace: do něčeho (v něco) se formovat – něco vytvořit, něco zhmotnit.

Pokud informace existuje, projeví se.

Psychosomatika sleduje projev informace ve fyzickém těle a stopuje jeho příčinu v emocích.

Emoce je fyzická reakce těla na okolní podněty, kterou si člověk uvědomuje jako pocit. Pokud ale není napojen na vnímání signálů vlastního těla, je tato přirozená schopnost narušena nebo zcela blokována,

Propojením relaxačních technik na hladině alfa s reflexní terapií se pojmenování problému velmi usnadní a zároveň se rovnou i řeší.

Ať už chcete pracovat sami se sebou nebo pomoci blízkým a nebo svým klientům, na tomto kurzu dostane ucelený a velmi praktický návod, jak na to!

Od základů, velmi intuitivně a efektivně!

Zajímá vás to? Tak přijďte!

Část naší bytosti, která dokáže formovat informace velmi snadno, je podvědomí (nebrání mu v tom ego a mysl) a pokud na sobě pracujeme, pak to dokáže i naše vědomí.

Lidský mozek je obrovský počítat, který běží díky programům, kterou jsou v podvědomí nahrané. Sám o sobě “nemyslí”, jen vykonává to, co mu jeho software umožní…a s tím jde velmi dobře pracovat.

Jak? I to se dozvíte na mém kurzu!

Většina z nás se setkává s podvědomými informacemi, které si nedokážeme uvědomit a prožít, a tím pádem je vnímáme jako nejrůznější potíže. Na úrovni myšlenek, pocitů nebo fyzických projevů. A to, do jaké míry se informace projeví jako pocit, myšlenka nebo fyzický vjem, také popisuje psychosomatika.

S informacemi ukrytými v podvědomí můžeme pracovat různě. Díky tomu, že všechny úrovně lidského bytí jsou navzájem propojené a neoddělitel, můžeme pracovat na jakékoliv úrovni a změna se projeví ve všech.

V mém kurzu se budeme věnovat právě emocím, protože jsou takříkajíc v centru dění. Je to úroveň, se kterou se pracuje snadno, existuje velké množství technik, které se jimi zabývají a hlavně změna v oblasti emocí má téměř okamžité účinky.

Aby to však takto bylo, člověk by měl dokázat oddělit vnímání jednotlivých úrovní svého těla a také poznat, co jsou jeho vlastní pocity a co mohou být pocity úplně někoho jiného.

Proto se na tomto kurzu můžete těšit na:

 • vysvětlení základních pojmů a úvod do psychosomatiky
 • vztahy emocí s konkrétními orgány
 • energetické tělo člověka a jeho ovlivňování
 • praktická cvičení, která vám prohloubí vnímání na všech úrovních
 • pojmenování základních emocí a práce s nimi
 • techniky uvolnění emocionálních bloků
 • technika Reflexní terapie duše (autor Petr Vlček)
 • ošetření přes třetí osobu

Když jsem já sama před čtyřmi lety absolvovala kurzy reflexní terapie u Petra Vlčka, tak jsem zjistila, že nedokážu popsat, jak se cítím. Dřív jsem nad tím nijak nepřemýšlela, ale když jsem si to tehdy uvědomila, tak jsem byla v šoku.

Petr se mě při ukázkové terapii ptal: “Jaký pocit vnímáš?” A já mu mohla odpovědět jen: “Já nevím…” A cítila jsem při tom nespecifický a nepříjemný pocit v oblasti krku, to jediné jsem byla schopná vnímat.

Díky tomu, že při reflexní terapii dochází k velmi dobrému napojení na druhého člověka, tak on dokázal vnímat mé pocity za mě a pomohl mi je identifikovat a propojit s fyzickým vjemem. Ve chvíli, kdy jsem je konkrétně pojmenovala, a tím si je i uvědomila, tak se stalo něco zvláštního… můj nespecifický fyzický pocit zmizel a já jsem se uvolnila. Najednou mi bylo dobře.

A přesně tohle se můžete naučit i vy. Prací na vnímání svého vlastního těla, svých pocitů a myšlenek se postupně dokážete vyladit na někoho jiného. A časem to půjde i bez kontaktu a nebude ani nutné, aby byl dotyčný ve vaší blízkosti.

Co se dozvíte

Dozvíte se, jak díky tomu, že pracujete se svými vlastními pocity, můžete pomoci druhým. Nikdy neměníme pocity nikoho jiného než SVÉ! Tím také zabráníme, abychom jednali proti vůli jiného člověka nebo si na sebe stahovali problémy druhých.

Vědomosti a zkušenosti z mého kurzu využijete při jakémkoliv kontaktu s ostatními lidmi, nemusíte být nutně terapeuti. Umění nacítění se vám pomůže pochopit motivy chování a jednání své i druhých. Vaše komunikační schopnosti vystřelí do výšin.

Co získáte absolvováním mého kurzu

 • naučíte se lépe vnímat sami sebe, konečně budete chápat, proč se v některých situacích chováte tak podivně…
 • dokážete se lépe nacítit na jiného člověka, budete chápat jeho motivy jednání
 • získáte pevný základ pro všechny další techniky, které využívají práci s emocemi
 • zvládnutím práce s emocemi se velmi rychle začne uzdravovat vaše fyzické tělo
 • vědomá práce s emocemi už je jen krůček od vědomé práce s myšlením, ale tento krok nelze přeskočit, protože bez zvládnutých emocí bude mít prudká změna v mentální oblasti nepříznivý vliv na fyzické tělo, pro které je rychlá změna nepřirozená
 • naučíte se svůj nepříjemný pocit velmi rychle změnit na příjemný nebo aspoň neutrální
 • zkusíte se napojit na někoho jiného přes třetí osobu
 • dokážete si sami poradit v nepříjemných životních situacích a sami si zpracujete své emocionální prožitky
 • své problémy začnete řešit ještě než nastanou nebo narostou do velkých rozměrů
 • naučíte se, jak uvolnění emočních bloků propojit s reflexní terapií
 • naučíte se brát emoce jako informace a začnete je využívat pro svůj osobní posun vpřed

Kdy a kde bude kurz probíhat

Kurz proběhne 21.-22.3.2020 v herním centru FIT32, Křižná 32/2, Valašské Meziříčí.

První den od 8:30 do 17:00, druhý den od 8:30 do cca 15 hod.

Maximální počet účastníků je 10, minimální 6. Podmínkou přihlášení je absolvování jiného kurzu u mne.

Kolik za kurz zaplatíte

Za setkání se svým vnitřním světem, nahlédnutí za oponu představ a očekávání, vědomé zpracování svých bolístek a objevení své léčivé moci  zaplatíte

2790 Kč

V ceně je zahrnuta dvoudenní intenzivní práce v malé skupince v příjemném prostředí, pitný režim a drobné občerstvení. Věřím však, že si odnesete mnohem více!

Stále vás trápí nějaké otázky? Pak mi zavolejte na 725 675 005 nebo napište email na vendula@lavendu.cz. Vaše pochyby ráda rozptýlím!

Storno podmínky: Při odhlášení z kurzu min 30 dní předem vám vrátím celou sumu zpět, při odhlášení min 14 dní předem si naúčtuji administrativní storno poplatek 300 Kč, při odhlášení min 24 hod předem si naúčtuji storno poplatek 1000 Kč, při odhlášení v den kurzu kurzovné propadá.